BSH flyttar lagret till Nykvarn

Vitvarujätten BSH Home Appliances flyttar sitt nordiska centrallager från Eskilstuna till Nykvarn. De fyller därmed en stor del av den nya TPL-anläggningen hos Aditro, som nu planerar ytterligare en anläggning i Nykvarn.

– En viktig faktor var möjligheten att järnvägsansluta lagret, säger Andreas Westlund, Logistikchef BSH Northern Europe.

BSH tar upp emot 50 procent av de inkommande volymerna via tåg, med ett upplägg där tågvagnar packas direkt i fabrikerna runtom i Europa och körs i dedikerade tågset, direkt in i lagret.

Läs mer om denna nyhet här.

Pressmeddelande: Peab avyttrar i Stockholm Syd Almnäs, Södertälje

Peab avyttrar 182 000 kvm mark inklusive befintliga lokaler för lager och logistik i Stockholm Syd Almnäs utanför Södertälje. Köpare är Stendörren och fastighetsvärdet är 118 Mkr.
För de befintliga lokalerna är den uthyrningsbara ytan cirka 27 500 kvm och uthyrningsgraden är cirka 96 procent.
I avyttringen ingår även en byggrätt på cirka 31 000 kvm BTA.
”Detta är ett för Stendörren viktigt förvärv som påtagligt stärker vår närvaro söder om Stockholm. Stockholm Syd är ett spännande utvecklingsområde som passar väl in i Stendörrens strategi. Vi är dessutom glada för att göra denna affär med Peab som vi gärna utvecklar samarbetet med framöver” , säger Fredrik Brodin, VD Stendörren Fastigheter
”Vi ser positivt på att få in Stendörren som en aktör inom Stockholm Syd Almnäs och vi kommer fortsätta att utveckla vårt kvarvarande bestånd”, säger Fredrik Pettersson, regionchef Peab Fastighetsutveckling additional resources.
Efter avyttringen förfogar Peab i Stockholm Syd Almnäs över cirka 226 000 kvm mark, byggrätter om cirka 56 000 kvm BTA och befintliga lokaler om cirka 25 000 kvm.
För mer information, kontakta:
Fredrik Pettersson, regionchef Peab Fastighetsutveckling, +46 706 66 07 44

Bygglov för stor logistikbyggnad åt Adrito Logistics

NREP har fått bygglov för en 38 000 kvm stor logistikbyggnad, belägen i Mörby industriområde, Nykvarns kommun.  I bottenvåningen blir det 27 000 kvm och så blir det dubbla entresoler om 11 000 kvm. Byggnaden kan anslutas till järnväg.

Markarbetena påbörjas under maj månad och byggnaden ska vara inflyttningsklar i månadsskiftet mars/april 2016 tamiflu dosage for adults. Hyresgäst är Adrito Logistics.

Trafikplats Almnäs öppnad

Den 6 oktober invigdes den nya trafikplatsen Almnäs från E20 som gör det enklare och snabbare att ta sig till Stockholm Syd.

Trafikplatsen är en viktig pusselbit för Stockholmregionens nya logistikcenter price of tamiflu.

På bilden syns Trafikverkets vägdirektör Helena Sundberg, kommunstyrelsens ordförande i Södertälje Boel Godner, kommunstyrelsens ordförande i Nykvarn Bob Wållberg och Trafikverkets projektledare Jan-Erik Gunnestedt när dem inviger avfarten.

Artikel i Lokalnytt

Lokalnytts temanummer Lager/Logistik nr 6 2014 innehåller en artikel om Stockholm Syd.

<a title="artikel pdf" href="http://www see this site.nortech.nu/stockholmsyd.se/wp-content/uploads/2015/03/Artikel-Lokalnytt-tema-Lager-och-Logistik-nr-6-2014.pdf” target=”_blank”>Här finns artikeln i pdf.

Kilenkrysset bygger ut lager

Kilenkrysset bygger ut befintligt lager åt Tamro AB i Mörby Industriområde.
Kilenkrysset AB bygger ut det befintliga lagret för läkemedel åt Tamro AB med 7 500 kvm. Befintligt lager idag är på 5 000 kvm och utbyggnaden beräknas bli klar i augusti 2014 tamiflu generic.