Stockholm Syd är det största verksamhetsområdet i Stockholm och det byggs nu ut för fullt i både Södertälje och Nykvarn. Vi välkomnar såväl det lilla teknikintensiva företaget som den mer utrymmeskrävande logistikverksamheten. Tillsammans med Trafikverket planerar vi nu för att stärka infrastrukturen ytterligare till området.

Sune Eriksson - Södertälje kommun
Sune Eriksson - Södertälje kommun

Projektets kontaktperson: Sune Eriksson
Telefonnummer:  08-523 067 52
Läs mer på vår hemsida: södertälje.se