Infrastrukturmässigt så är Stockholm Syds läge helt perfekt! Dessutom är området stort, vilket skapar en mängd möjligheter. I och med den nya trafikplatsen som äntligen byggts klart så är Stockholm Syd ännu mer attraktivt.

Ingela Lispers - PEAB Fastighetsutveckling
Ingela Lispers - PEAB Fastighetsutveckling

Projektets kontaktperson: Ingela Lispers
Telefonnummer: 08-623 39 84
Läs mer på vår hemsida: Almnäs

Kontakta oss

Här skapar PEAB möjligheter

Här finns planlagd mark och lokaler lämpade för industri, verkstad, lager, kontor,
utbildning och andra logistikberoende verksamheter.
Det kommer att finnas kringservice såsom hotell, restaurang och konferenslokaler.
Här finns möjligheter både för det stora och lilla företaget.

Detaljplan som vunnit laga kraft

Nu har detaljplanen på Almnäs 5:2 vunnit laga kraft. Detaljplanerna vann lagakraft den 12 januari 2016. Byggbar mark mellan 4 000 till 55 000 kvm.

Se bild – illustration mark

Se bild – mark

Bilder från området

stockholmsyd-flygbild-400x266
peab-banner-omradesbild-kontor
peab-banner-omradesbild