Catena är ett ledande fastighetsbolag inom logistik som förvärvat mark i anslutning till Almnäs trafikplats för att kunna erbjuda optimala förutsättningar för smarta lager- och varuflöden.

Maths Carreman
Maths Carreman


Projektets kontaktperson: Maths Carreman
Telefonnummer: 0730 70 22 36
Vår hemsida: www.catenafastigheter.se