Smedbergs område omfattar 70 hektar tomtmark för etablering närmast trafikplats Almnäs vid E20. Det ingår i det större projektområdet Stockholm Syd. Trafikplatsen ligger 6 km från Södertälje med anslutning till E4 och 45 km från Stockholm city.

Jan-Olof Smedberg
Jan-Olof Smedberg

Projektets kontaktperson: Jan-Olof Smedberg
Telefonnummer: 073 960 08 27
Hemsida: www.smedbergmark.se