Stockholm Syd är det största verksamhetsområdet i Stockholm och det byggs nu ut för fullt i både Södertälje och Nykvarn. Vi välkomnar såväl det lilla teknikintensiva företaget som den mer utrymmeskrävande logistikverksamheten. Tillsammans med Trafikverket planerar vi nu för att stärka infrastrukturen ytterligare till området.

Aleksandar Carapic - Södertälje kommun
Aleksandar Carapic - Södertälje kommun

Projektets kontaktperson: Aleksandar Carapic
Telefonnummer:  08-523 071 60
Läs mer på vår hemsida: södertälje.se